Datapolitik hos Sophie Riddersholm

Ved behandling hos Sophie Riddersholm gives samtykke til, at der journalføres og opbevares data i henhold til nedenstående: 

I journal registreres følgende data:

 • Stamdata – navn, adresse og kontaktoplysninger, samt i forbindelse med forsikringssager CPR-nummer
 • Civilstatus, familieforhold samt fødselsdato og år
 • Årsag til henvendelse til behandler
 • Fysiske symptomer
 • Psykiske symptomer og daglig trivsel, herunder eksempelvis arbejdsforhold, parforhold, symptomer på stress, angst, depression eller lignende
 • Lægelig diagnose, tidligere og/eller igangværende behandling og/eller medicinering
 • Behandlers observationer under behandling

Data registreres med følgende formål:

 • Stamdata for identificering af klient for journal førelse, booking samt korrespondance og fakturering til klient
 • Øvrige informationer journalføres for:
  • Diagnosticering
  • Sikre helhedsorienteret behandling
  • Behandling under hensyn til sygdomshistorik og behandling

Data opbevares sikret i henhold til gældende Persondataforordning i journal og bookingsystem. Stamdata samt ydelse deles med regnskabssystem for fakturering og bogføring. Booking og regnskabssystem betragtes som databehandlere, og der er indgået databehandleraftale med disse og data behandles sikret jf. gældende Persondataforordning.

Data opbevares i 5 år efter klient er registreret som inaktiv. Søger inaktiv klient behandling igen inden sletning træder i kraft aktiveres journal og sletning vil først indtræde 5 år efter klient igen er blevet registreret som inaktiv. Når data slettes, slettes det jf. databehandleraftale også hos databehandlere.

Som klient har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, eller at få dine oplysninger berigtiget, slettet og/eller udleveret. Dette kan ske ved direkte henvendelse til Sophie Riddersholm.

Klient er ligeledes forpligtet til at informere behandler om lægelig diagnose.

 

Kontakt:

Sophie Riddersholm

Søndermarksvej 83c

7100 Vejle

CVR: 38 81 23 78E-

mail: kontakt@sophieriddersholm.dk

Telefon: 20 10 05 59

 

Databehandlere:

TerapeutBooking

Strandlodsvej 44, 3. sal

2300 København S

CVR: 35 64 25 36

 

Dinero Regnskab ApS

Industriens Hus, Vesterbrogade 1 L, 6. sal

1620 København V

CVR: 34 73 15 43