Få robuste medarbejdere med en virksomhedsordning

Kravene på arbejdsmarkedet er høje, og robusthed er gennem de senere år blevet et væsentlig nøgleord, når vi skal beskrive, hvad der forventes af en medarbejder.
Men er det rimeligt at forvente, at medarbejderne alene håndterer presset og de udfordringer, der kommer? Svaret er nej. En ledelse har et ligeværdigt ansvar for at støtte op omkring medarbejderne og deres robusthed. Med en virksomhedsordning kan I aktivt støtte jeres medarbejdere og gøre en afgørende forskel ikke blot for dem, men dermed også for jeres virksomhed og resultater.

Er I proaktive?

Igennem en ansættelsesperiode oplever en medarbejder typisk svingende arbejdsevne.
På privatfronten kan der være sygdom i familien, skilsmisse eller andre sorgfulde livsbegivenheder, der gør medarbejderen usikker i en periode. Det kan også være virksomhedspåvirkninger – f.eks. periodisk underbemanding, dårligt samarbejdsmiljø mellem kolleger eller måske fysiske belastninger eller ensidigt arbejde. Ofte er der tale om en kombination af flere årsager.

Mange virksomheder har deres beredskabsplan på plads med eksempelvis en stresspolitik, hvor det er beskrevet, hvordan man opdager stresssymptomer, hvordan man håndterer en sygemelding og måske endda med psykologisk hotline eller lignende. Og det er rigtigt fint at hjælpe medarbejderen, når det er gået galt. Men hvorfor ikke være proaktive?
De færreste virksomheder har en forebyggende personalepolitik, og det er ærgerligt, for ved at have redskaber, der rent faktisk forebygger, at en medarbejder f.eks. stress-sygemeldes, understøtter I som virksomhed medarbejderen i de krav, I stiller til dem.

Gør I det rigtige?

Den gode ledelse tager et holistisk ansvar for at sikre og understøtte sine medarbejdere i det daglige arbejde. Man skal som ledelse stræbe efter, at der er rum for at italesætte, når en medarbejder rammer en svær periode i sit arbejdsliv. Det er ikke nemt og kræver en løbende indsats. Mange virksomheder har forsøgt sig med temadage om stress og arbejdsmiljø og hyret konsulenter ind. Og det er fint med ”projekt-fokus”, men det er det daglige fokus, der i det lange løb kommer til at gøre en afgørende forskel.

Det stiller krav til både leder og medarbejder, for hvordan tager man en samtale med sin leder og fortæller, at der er noget, der trykker en. Hvordan vil lederen forstå og håndtere det? Er det ok at vise svaghed? Spørgsmålene er mange – både for leder og medarbejder. Er der åbenhed omkring, hvordan man går og har det – og oplever man, at en kollega, som har det skidt bliver taget seriøst af ledelsen, er det nemmere selv at sige til, hvis det en dag skulle det ramme en selv.

Sådan forebygger I fremfor at helbrede

Trivsel er ikke et mål i sig selv. Trivsel er et middel til virksomheden kan opnå sine mål. Med en medarbejderstab der trives og har de rigtige rammer, opnår virksomheden sine mål med meget færre midler. Altså en positiv påvirkning direkte på bundlinjen. Modsat effekt har det selvfølgelig med dårligt samarbejde, underbemanding på grund af stress sygemeldinger, omkostninger i forbindelse med sygemelding osv. – listen er lang. Derfor er det vigtigt at flytte fokus fra helbredelse til forebyggelse. Hvad gør I for at flytte dette fokus? En virksomhedsordning kan bidrage væsentligt til denne forandring. Ingen virksomheder er ens og ingen har præcist de samme udfordringer, så derfor kan en virksomhedsordning sættes sammen alt efter, hvilket behov, I har.

Ydelserne der kan indgå:

Kropsterapi

Med et tilbud om kropsterapi giver I jeres medarbejdere mere end ”blot en massage”. Jeres medarbejdere vil udover at få løsnet op for fysiske spændinger og overbelastninger også få en bedre forståelse for, hvorfor kroppen reagerer, som den gør. Ofte hænger de fysiske symptomer sammen med, hvordan man agerer psykisk i sit liv. Med en forståelse for, hvad det er, der sker i kroppen, før det bliver til alvorlige symptomer og måske ender i en længere sygemelding, får medarbejderen redskaber til at forebygge, at det ender galt. Med et tilbud til jeres medarbejdere om kropsterapi flytter I, som virksomhed fokus fra helbredelse til forebyggelse. Læs mere om kropsterapi her.

ManuVision træning

ManuVision træningen er forebyggende og selvhelbredende. Jeres medarbejdere vil med en ugentlig træning opnå en fuld gennemgang af kroppen. Kroppen afspændes gennem lange stræk. Den styrkes ved dynamiske øvelser og medarbejderen opnår en forståelse for kroppen og for, hvor langt den kan udfordres. Med ManuVision træningen kan medarbejderne forebygge stress og sygemeldinger og samtidig arbejde med kroppen for at opnå fysisk og psykisk robusthed. Læs mere om ManuVision træning her.

Stressforløb

Der er også mulighed for individuelle og skræddersyede forløb. Har I en medarbejder, der har tungere stress-symptomer, måske endda er sygemeldt, så kan et stressforløb være et stærkt redskab – ikke bare for at få medarbejderen tilbage igen, men også for, at medarbejderen opnår en psykisk styrke, der kan modstå, at stressen vender tilbage. Et forløb kan være en række kropsbehandlinger kombineret med ManuVision træning. Den individuelle kropsterapi vil gå i dybden med de konkrete udfordringer og det er meget stærkt kombineret med et træningsforløb, der understøtter behandlingen i kropsterapien og samtidig sikrer en fysisk styrke og udvikling samt en forståelse af de mønstre og psykiske udfordringer kroppen reagerer på. Læs mere om Stress her.

Praktisk

Har I faciliteterne hos jer – et rum til kropterapi eller en sal til træning? Ja, så kan det foregå hos jer og vil være nemt for jeres medarbejdere at deltage, enten som en del af eller i forlængelse af arbejdstiden. Alternativt kan vi lave en aftale om kropsterapi på klinikken i Vejle eller i Aarhus – ligesom vi også kan lave aftale om deltagelse på de træningshold, jeg tilbyder i forvejen. Når det gælder stressforløb, kan det for nogen være godt, at det ikke foregår på arbejdspladsen, men give mere frihed og ro at komme på klinikken i stedet.

Klinik

Sophie Riddersholm

Huset Sct. Maria

Blegbanken 3, 2. sal
7100 Vejle

+45 20 10 05 59