TERAPI

Jeg hjælper dig til at mærke og kende dig selv, så det ikke kun bliver hoved tænkt og forstået, men så du i stedet begynder at inkorporere og erfare det i din krop og cellers hukommelse.

Få hjælp til at forstå dig selv

Altid med dig i fokus 

Lad mig hjælpe dig til at få en ny indsigt i dig selv og opdage sider af dig selv som du har gemt væk. At opdage din modstand, dine mønstre og overlevelsesstrategier, som står i vejen for at du kan folde dig ud og skabe det liv du drømmer om.

Jeg har i årenes løb fået tilegnet mig mange forskellige terapeutiske værktøjer, men dem jeg bruger mest i mit arbejde, er helheds- og kropsorienteret psykoterapi og indre barn terapi. Det er meget naturligt for mig at arbejde i det relationelle og intuitive felt og jeg har en særlig evne til at bruge min intuition, hjertevarme og det sjælelige og åndelige. Min styrke er min stærke medfølelse, omsorgs- og indlevelsesevne og blik for at se i helheder. Et vigtigt fokus for mig er hele tiden at bevare min nysgerrighed på dig, og at være ærlig, klar og præcis og at skabe mening for dig, så du kan få overblik over det du står i. I mit arbejde vægter jeg højt at skabe en følelse af ligeværdighed mellem os.

 

Jeg er af den overbevisning, at den vigtigste igangsætter for at alle følelser kan få lov at komme til udtryk – den værdifulde livsenergi, der er blevet holdt nede af forsvaret – er at skabe et tillidsfuldt og trygt rum. For følelser har altid en funktion, og hvis du føler dig tryg til at begynde at opleve og mærke det der rører sig i dig, kan dit følelsesmæssige forsvar hermed begynde at bløde op. 

Hvordan foregår terapi?

Mønstre og overlevelsesstrategier

Vi starter altid med en indledende snak, så jeg kan danne mig et billede af situationen og få en indsigt i dine problematikker og det som fylder i dit liv. Mit udgangspunkt vil altid være med dig i centrum og ud fra dig som en helhed. Jeg koncentrerer mig både om din krop og dit sind. Terapien vil derfor ofte være en kombination af samtale og krop, og altid med en kærlig og medfølende tilgang.

 

Jeg benytter mig af forskellige spørgeteknikker og guidning, alt sammen noget der støtter og hjælper dig respektfuldt igennem processen, og jeg balancerer hele tiden mellem at støtte og udfordre dig.

 

At arbejde med sig selv er en længere proces og ikke et hurtigt fix.  Det er en rejse tilbage i tiden, en proces der tager tid for at kunne hele de sår som hjertet har fået. Det en rejse, der kan opleves smertefuld, men samtidig også være forløsende, smuk og have en utrolig selvhelbredende kraft.

Rejsen gør det muligt for dig at genetablere kontakten til din essens, din krop og den du dybest set er. Al den tunge energi, du tidligere har brugt på at holde fortiden på afstand, kan du nu bruge mere positivt. Gennem nænsomhed, tålmodighed og en dybere forståelse for dig selv og det du har med i bagagen, opnår du en langt større accept af alle sider af dig selv. En forståelse, der kan give dig en meget større ro og balance – både fysisk og psykisk.

 

Du vil begynde at kunne mærke dine følelser og behov, få en bedre forståelse og accept af dig selv. Få følelsen af at blive mere levende og opnå et større selvværd og beslutningskraft. Du vil kort sagt opnå, at du ved at slutte fred med din fortid kan kigge på fremtiden med helt nye øjne. For kun ved at blive alt det du er, kan du blive så sansende, vågen og vibrerende som muligt overfor nuet og få tilgang til alt det der ligger som ubrugte potentialer, dine længsler og passion.

Hvor mange behandlinger skal jeg have?

Hvor mange sessioner og hvor længe du skal have terapi, varierer meget alt efter den problematik, du kommer med – samt hvor længe, du har gået med dine problemer. Jo længere krop og psyke har været belastet – jo længere tid behøver du for at finde tilbage til en naturlig balance. Hvor hurtig det går afhænger også af, hvor parat du selv er til at tage imod behandlingen og arbejde med dig selv.

Hvilke problematikker
kommer klienterne bl.a. med

  • Stress og depression
  • Tvivl og et lavt selvværd
  • Svært ved at mærke sig selv og savner mening i sit liv
  • Manglende overskud og tab af energi
  • Uhensigtsmæssige mønstre der bliver ved med at spænde ben
  • Sorg og traumatiske hændelser
  • Smerter i kroppen
  • Håbløshed og ked af det hed